Ekspozycja poświęcona Młodokaszubom

W Muzeum Ziemi Kościerskiej powstała nowa ekspozycja stała. Poświęcona jest jednemu z najbardziej znamiennych zjawisk w historii Pomorza i Kaszub – ruchowi młodokaszubskiemu. Przełom XIX i XX wieku był czasem aktywnej działalności młodej inteligencji kaszubsko-pomorskiej, w celu uchronienia rodzimych tradycji kulturowych i językowych Kaszubów.Okres ten charakteryzował się rozwojem piśmiennictwa poświęconego sprawom regionu. Wspomnieć należy tu zarówno o rozprawach naukowych jak i literaturze pięknej, nawiązującej do miejscowych tradycji i silnie czerpiącej z kaszubskiego folkloru. Wzrosło również wówczas zainteresowanie materialną twórczością ludową czego przykładem jest choćby zorganizowana w 1911r. wystawa ludoznawcza w Kościerzynie. Do najciekawszych przejawów odrodzenia Kaszubów w tym czasie należy czasopiśmiennictwo, podejmujące społeczno – polityczne problemy lokalnej społeczności. Sztandarowym przykładem tego nurtu jest „Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich”, powstałe w pierwszych latach XX wieku w Kościerzynie. Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym „Gryfa” był Aleksander Majkowski. On to, dzięki swojemu zaangażowaniu w sprawy lokalnej społeczności, stał się czołową postacią rodzącego się wówczas ogólnokaszubskiego ruchu społecznego, którego kwintesencją było założenie Towarzystwa Młodokaszubów. Organizacja ta skupiała najwybitniejszych działaczy na rzecz utworzenia i zachowania kaszubskiej podmiotowości. Zakorzeniony wówczas duch nie opuścił już mieszkańców regionu a spuścizna, jaką pozostawili Młodokaszubi, wielokrotnie stawała się podstawą dla wszelkich późniejszych ruchów regionalnych.

Wystawa zlokalizowana została w pomieszczeniach piwnicznych siedziby Muzeum – ratusza staromiejskiego. Jej realizacja wpisała się w obchody Roku Młodokaszubów, ogłoszonego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z okazji setnej rocznicy zjazdu założycielskiego Towarzystwa Młodokaszubów w Gdańsku.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.