Dofinansowania

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZADANIE  Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – REALIZACJA KAMPANII SPOŁECZNYCH  W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Priorytet: priorytet I

Numer zadania: Zadanie IV

Nazwa zadania: „Popularyzacja niskoemisyjnych i bezemisyjnych środków transportu oraz upcyklingu jako sposobu przywrócenia odpadom walorów użytkowych”

Wartość udzielonego wsparcia: 48 000 zł

Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie otrzymało wsparcie finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Popularyzacja niskoemisyjnych i bezemisyjnych środków transportu oraz upcyklingu jako sposobu przywrócenia odpadom walorów użytkowych”.

Wśród dziesiątek tysięcy odwiedzających rocznie Muzeum Kolejnictwa znajdują się osoby o szerokim przekroju wiekowym i zainteresowaniach, niebędący wyłącznie miłośnikami historii. Wychodząc im naprzeciw, stała oferta Muzeum jest uzupełniana o wystawy czasowe o różnorodnej tematyce, dodatkowe atrakcje jak choćby kościerska kolej lilipucia oraz cykliczne imprezy: Majówka w Parowozowni, Kolejowy Dzień Dziecka oraz Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych. Właśnie one stanowią najlepszą okazję do zaznajomienia większych grup odbiorców z zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.

Pierwsza impreza pn. Powitanie lata w Muzeum Koeljnictwa ma charakter pikniku ekologicznego, którego głównym celem jest promowanie niskoemisyjnych środków lokomocji. Podczas jej trwania będzie można poznać zasadę działania hulajnóg i rowerów elektrycznych oraz samemu spróbować jazdy na nich. Również w duchu ekologicznym, a dokładnie na temat ograniczania produkcji odpadów odbywać się będą praktyczne warsztaty z tzw. upcyklingu. Jego istotą są działania polegające na znajdywaniu wielu nowych zastosowań dla przedmiotów powszechnie uznawanych za bezużyteczne – jedynym ograniczeniem jest tu ludzka wyobraźnia. Planowany eko-piknik w Muzeum Kolejnictwa zbiega się w czasie z początkiem lata i wakacji. Zachętą do wzięcia w nim udziału najmłodszych odbiorców będą również dmuchane zamki i zjeżdżalnie, zabawy i konkursy prowadzone przez animatorów oraz poczęstunek. Muzeum Kolejnictwa zaprasza także do skorzystania ze swoich stałych atrakcji, a więc przejażdżek koleją lilipucią i drezyną ręczną. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, zapraszamy 25 czerwca już od godziny 11.00.

Efektem ekologicznym akcji promującej hulajnogi elektryczne jest edukowanie społeczeństwa w zakresie codziennego użytkowania neutralnych dla środowiska środków indywidualnego transportu. Polega ono na zademonstrowaniu zasady działania oraz zalet tych pojazdów. Planowana akcja edukacyjna skupia się na dwóch zaletach ich użytkowania: ekonomicznym – wynikającym z oszczędności na paliwie i materiałach eksploatacyjnych oraz ekologicznym, związanym z ograniczeniem zużywania paliw kopalnych. Będące następstwem edukacji upowszechnianie niskoemisyjnych i bezemisyjnych środków transport przyczynia się do zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych i zwiększenia niezależności energetycznej, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych i zapewnienia stabilności energetycznej.

Drugą imprezą o charakterze proekologicznym będą Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych.  Najbardziej przyjaznymi dla środowiska środkami lokomocji są oczywiście te, napędzane siłą ludzkich mięśni. Codzienny transport miejski i podmiejski w znacznym stopniu odbywa się za pomocą rowerów. Łącznikiem tematycznym między rowerami, a koleją będzie prezentacja na terenie Muzeum Kolejnictwa drezyn z napędem nożnym. W tym celu zaplanowano wypożyczenie różnego rodzaju drezyn i ustawienie ich na wydzielonym torze. Uczestnicy imprezy zyskają możliwość odbycia rekreacyjnych przejażdżek na kilkusetmetrowym odcinku.

Zadanie pod nazwą Popularyzacja niskoemisyjnych i bezemisyjnych środków
transportu oraz upcyklingu jako sposobu przywrócenia odpadom walorów użytkowych
dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zasięg zadania: województwo pomorskie.