Edukacja

Lekcje muzealne

Wszystkie lekcje prowadzone są metodą aktywizacji uczniów opartą o bezpośredni kontakt młodzieży z zabytkami i zbiorami dotyczącymi danego tematu wzbogacaną poprzez prezentacje multimedialną systematyzującą także przekazywane treści kształcąco-poznawcze.

Serdecznie zatem zapraszamy grupy zorganizowane z opiekunem do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej, którą w miarę upływu czasu będziemy poszerzać o kolejne tematyczne zajęcia z zakresu historii, etnografii i kultury regionalnej.

Zajęcia odbywają się w kościerskim Muzeum i prowadzone są pod okiem wykwalifikowanego w zakresie pedagogicznym pracownika Muzeum.

Tematy lekcji muzealnych:

 • Wieś i miasto w średniowiecznej Polsce na przykładzie Kościerzyny
 • Wielorakość źródeł historycznych jako podstawa pracy historyka
 • Obrzędy i zwyczaje kaszubskie. Kaszubski rok obrzędowy
 • Tożsamość regionalna. Kultura regionalna na tle kultury narodowej
 • Jak para napędzała postęp. Historyczne i współczesne zastosowania napędu parowego
 • Tajniki pracy muzealnika
 • Gòdë. Boże Narodzenie na Kaszubach
 • Wzornictwo kaszubskie dawniej i dziś 
 • Franciszek Sędzicki – pisarz, działacz narodowy i społeczny
 • Tajemnice codzienności – zaglądamy do kuferka prababci – NOWOŚĆ 

  Zajęcia mają na celu przybliżenie rytmu życia naszych przodków, świata dawnych mieszkańców Kaszub, poprzez poznawanie przedmiotów, którymi posługiwali się na co dzień, w różnych aspektach i momentach życia.

 • Honorowi Obywatele Kościerzyny – NOWOŚĆ
  Lekcja prezentuje sylwetki wyróżnionych tym tytułem osób oraz wskazuje jakie czynniki i cechy decydują o takim uhonorowaniu wybitnych osób.
 • Odzyskana Wolność – Powrót Pomorza do niepodległej Polski w latach 1918-1920 ze szczególnym uwzględnieniem Kościerzyny – NOWOŚĆ
  Lekcja ukazuje drogę przyłączenia Pomorza Gdańskiego w 1920 r. do odrodzonej Rzeczpospolitej na tle wydarzeń międzynarodowych. Obrazuje starania Kaszubów i Polaków z Pomorza, a szczególnie kościerzaków w dążeniu do wyzwolenia się spod niemieckiego panowania (dedykowana dla klas VI-VIII i szkół ponadpodstawowych).
 • Młodokaszubi – idee i działalność działaczy kaszubskich z początku XX wieku – NOWOŚĆ
  Zajęcia poświęcone są jednemu z najbardziej znamiennych zjawisk początku XX w. w historii Pomorza i Kaszub – ruchowi młodokaszubskiemu. Przedstawione zostaną sylwetki czołowych przedstawicieli ruchu oraz powstałe wówczas idee, najważniejsze działania i dorobek, z których do dziś czerpią kaszubscy działacze i twórcy.
 • Aleksander Majkowski i Kościerzyna – NOWOŚĆ 

  W życiu czołowego przedstawiciela Młodokaszubów – Aleksandra Majkowskiego Kościerzyna miała szczególne miejsce. Tutaj nie tylko przyszedł na świat, ale także rozpoczął swoją szeroko zakrojoną działalność, związaną z zachowaniem i kultywowaniem kaszubskich tradycji, ochroną rodzimego języka i promocją kaszubskiej idei regionalnej. Zajęcia poświęcone są przede wszystkim tym aspektom życia i społecznej aktywności A. Majkowskiego, które związane były z jego pobytem w Kościerzynie, z nawiązaniem do konkretnych miejsc, w który mieszkał, pracował i działał.

Opłata za 1 lekcję muzealną dla grupy młodzieży wynosi 30 zł niezależnie od ilości osób.
Lekcje należy zamawiać z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem (058) 680 04 88.
Dostępne są do wglądu konspekty i scenariusze poszczególnych lekcji.