Ekspozycja poświęcona osobom zasłużonym

Uroczyste otwarcie po rozbudowie ekspozycji stałej odbyło się 17 kwietnia 2018 roku. Poza dotychczasowymi ekspozycjami dotyczącymi historii i etnografii, zwiedzający mogą zapoznać się z nową wystawą dotyczącą osób związanych z naszym miastem. Stanowi ona swego rodzaju opowieść o dziejach Kościerzyny i regionu przez pryzmat  związanych z nią osób począwszy od Józefa Wybickiego, autora Mazurka Dąbrowskiego aż do ks. abp. prof. Henryka Józefa Muszyńskiego Prymasa Polski, Honorowego Obywatela Kościerzyny. Obszerną część nowej wystawy poświęcono czytaj to