publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne Nr 7/2013

Prezentowany tom podzielony został na cztery działy. W dziale pierwszym odnaleźć można dwa artykuły: o kulcie maryjnym napisał Tomasz Dargacz, zaś o działalności Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Kościerzynie Leszek Molednowski.

W drugim, najobszerniejszym dziale „Zeszytów”, na szczególną uwagę zasługuje źródłowe przedstawienie kroniki szkoły w Kolonii, sporządzone przez dr. Benedykta Karczewskiego oraz Jacka Kina. Podobny walor źródłowy posiada opracowanie Grzegorza Kloskowskiego poświęcone absolwentom kościerskiego Progimnazjum.

Po raz pierwszy na łamach naszego wydawnictwa wynikami badań podzielili się archeolodzy. Wynikami bardzo ważnymi, bo stanowiącymi rezultat prac archeologicznych na terenie przebiegu planowanej obwodnicy Kościerzyny. Dział zamyka artykuł znanej już zapewne czytelnikom naszych publikacji Marii Jolanty Etmańskiej poświęcony zasłużonym osobom dla Kościerzyny i regionu. Jest to artykuł cenny, gdyż powstał na bazie setek wywiadów przeprowadzonych przez autorkę z mieszkańcami Kościerzyny.

W dziale „Pro memoria” przedstawiono sylwetki dwóch Honorowych Obywateli naszego miasta. Warto podkreślić, iż obu zacnym osobom poświęcono już odrębne publikacje. Dzieło życia ojca Stanisława Czapiewskiego utrwaliła Elżbieta Szybowska, zaś Romualda Wołodźki – Dariusz Władysław Skalski, Mieczysława Krzywińska i Stanisław Przybylski.

Ostatni dział niniejszej publikacji traktuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i naukowych, mających miejsce w Kościerzynie i najbliższej okolicy.