publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne nr 9

Rok 2014 był dla Muzeum pod wieloma względami rokiem przełomowym. Był przede wszystkim okresem wytężonej pracy nad projektem „Pomorskiej kolei skarbnica — rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie” realizowanym z Polskim Czerwonym Krzyżem. Dzięki środkom unijnym od ubiegłego roku Muzeum Kolejnictwa zyskało nie tylko poddane konserwacji zabytkowe budynki, ale i nową ekspozycję stałą. Ważnym elementem jest również stała wystawa obrazująca historię Czerwonego Krzyża.

Rok 2014 obfitował również w uroczystości rocznicowe. Na pierwszym miejscu należy wymienić 100. rocznicę urodzin ks. prałata dr. Hilarego Jastaka, pierwszego kapelana Solidarności oraz Honorowego Obywatela Kościerzyny. W 2014 roku zrealizowaliśmy również nasz coroczny konkurs wojewódzki, poświęcony tym razem Krzysztofowi Celestynowi Mrongowiuszowi w 250. rocznicę urodzin. W lipcu swoje 40. urodziny obchodził Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna”, zaś w sierpniu uroczyście świętowaliśmy 25 lat wolnej Polski. Dzięki harcerzom z Hufca ZHP Kościerzyna i ZHR oraz grupie rekonstrukcyjnej Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” Męcikał 1 sierpnia 2014 roku w Kościerzynie i Łubianie w wyjątkowy sposób uczciliśmy 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. We wrześniu 75. rocznica wybuchu II wojny światowej była powodem zadumy i pamięci. Obchody rocznicowe zakończyliśmy w grudniu przed 150-letnim gmachem Zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej.

Rok 2014 był również wyjątkowy, gdyż w kinie Remus odbyły się dwa seansy filmów z lat 60. XX w. autorstwa pana Mieczysława Kuhna i członków Amatorskiego Klubu Filmowego „Taśma”. Pokazy przyciągnęły prawdziwe tłumy i trudno było znaleźć wolne miejsca na widowni.

Większość z tych wydarzeń znalazło swoje odzwierciedlenie w treści niniejszej publikacji. Jak zawsze gorąco zachęcamy do lektury, dziękujemy autorom za przekazane materiały i prosimy o dzielenie się swoimi refleksjami na temat niniejszego „Zeszytu”.