publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne Nr 3/2009

Tematyka niniejszego, trzeciego numeru „Kościerskich Zeszytów Muzealnych” jest stosunkowo różnorodna, bo i 2008 rok obfitował w szereg wydarzeń. Gro z nich dotyczyło postaci wielkiego pisarza i działacza kaszubskiego dra Aleksandra Majkowskiego.

W związku z 70. rocznicą śmierci pisarza Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ogłosiła rok 2008 Rokiem Aleksandra Majkowskiego. Jako jeden z pierwszych w obchody Roku włączył się poseł Zdzisław Czucha, wygłaszając w Sejmie oświadczenie poselskie poświęcone Aleksandrowi Majkowskiemu. Kolejnym ważnym wydarzeniem wpisanym w obchody Roku była wystawa w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej pn. „Aleksander Majkowski — kaszubski działacz niepodległościowy”, na otwarcie której przybyli również przedstawiciele Kościerzyny z burmistrzem Marcinem Modrzejewskim oraz przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Gierszewskim na czele. Współorganizatorem wystawy było kościerskie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Związek Aleksandra Majkowskiego z Kościerzyną ukazano na wystawie pn. „Aleksander Majkowski, syn ziemi kościerskiej”, którą zaprezentowano w Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz na kościerskim rynku.

Bardzo istotnym wydarzeniem było VII Dyktando Kaszubskie, które w 2008 roku odbyło się w Kościerzynie. Wzięło w nim udział 136 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych. Tym razem uczestnicy zmierzyli się z tekstami pochodzącymi z „Życia i przygód Remusa” autorstwa Aleksandra Majkowskiego. Na podsumowanie roku poświęconego wybitnemu kościerzakowi Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (ZKP) przygotowało konferencję popularno-naukową. W tym niecodziennym wydarzeniu udział wzięli członkowie Rady Naczelnej ZKP oraz działacze i sympatycy kościerskiego Zrzeszenia. Interesujące wykłady, które publikujemy w niniejszym zeszycie wygłosili: prof. dr hab. Tadeusz Linkner, Iwona Makurat oraz Piotr Kowalewski.

Prezentowany tom podzielony został na sześć części przedmiotowych. W dziale pierwszym odnaleźć można siedem artykułów. W pierwszym autorstwa Jerzego Bochyńskiego opisano życie kościerskiego kupca Józefa Gackowskiego. Kolejny artykuł poświęcony został również kupcowi, Aleksandrowi Cisewskiemu. Trzeci artykuł autorstwa prof. Andrzeja Grotha, stanowi kontynuację problematyki miejskiej. Czwarty, dotyczy postaci Chrystiana Ignacego Jereczka, budowniczego i gorącego patrioty, który życie swe oddał za Ojczyznę. Bardzo interesującym artykułem obdarzył nas etnograf dr Jerzy Knyba, opisując wydobycie i wszechstronne zastosowanie torfu na Kaszubach. Równie ciekawy artykuł prezentuje w bieżącym numerze Jerzy Ludzik. Stanowi on swego rodzaju kompendium wiedzy o pomnikach wyznaniowych z terenu Kościerzyny. W ostatnim artykule postać ks. Hugona Ruchniewicza przedstawił dr Kazimierz Marzec. W dziale materiały i przyczynki na szczególne wyróżnienie zasługuje artykuł dra Tadeusza Sadkowskiego z Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich. Dotyczy on budownictwa drewnianego na terenie Kościerzyny. Drugi artykuł autorstwa ks. Władysława Szulista został poświęcony materiałom do dziejów parafii dekanatu sierakowickiego. Są one pokłosiem mrówczej pracy badawczej mieszkającego w Lipuszu autora kilkunastu publikacji książkowych. Warto nadmienić, iż w 2009 roku wybitny historyk obchodzić będzie 50-lecie posługi kapłańskiej. W dziale „Pro memoria” przedstawiono sylwetki dwóch nieżyjących już kościerzaków całym sercem oddanych swoim pasjom, Janowi Machutowi oraz Zygfrydowi Daszkowskiemu. W dziale poświęconym recenzjom i omówieniom umieszczono omówienie książki prof. Józefa Borzyszkowskiego o Wincentym Mazurkiewiczu. Ostatni dział niniejszej publikacji traktuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i naukowych, mających miejsce w Kościerzynie i najbliższej okolicy. Gorąco zachęcamy do lektury, dziękujemy autorom za przekazane materiały i prosimy o dzielenie się swoimi refleksjami na temat niniejszej publikacji.