publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne nr 13

Ze wstępu:

Do rąk Czytelników trafia właśnie kolejny już numer „Kościerskich Zeszytów Muzealnych”. Jest to jak zawsze powód do zadowolenia – nie tylko dla Redakcji, zabiegającej o jak najlepsze teksty, ale przede wszystkim dla miłośników historii, którzy są z nami już od trzynastu lat. Tegoroczne Zeszyty przynoszą bowiem jak zawsze wiele nowych interesujących publikacji i tradycyjnie odnotowują na swych łamach przejawy aktywności naukowej kościerskiego środowiska historycznego.
Są to Zeszyty szczególne, bo dedykowane czterem ważnym osobom w historii naszego miasta i regionu: Klemensowi Ostoja Lniskiemu, Tomaszowi Rogali, Janowi Trepczykowi oraz zmarłemu w 2019 r. Benedyktowi Karczewskiemu. W przeddzień obchodów stulecia powrotu Kościerzyny wraz z całym Pomorzem do Polski postanowiliśmy przybliżyć postać Klemensa Ostoja Lniskiego – ziemianina, kupca, działacza społecznego oraz burmistrza Kościerzyny. To m.in. dzięki jego nieugiętej patriotycznej postawie już w 1918 r. Kościerzyna zasłynęła na całym Pomorzu jako jedyne miasto, którego mieszkańcy odwołali niemieckiego, a powołali polskiego burmistrza. 100. rocznica podpisania traktatu wersalskiego stała się również znakomitą okazją do przedstawienia przez postaci Tomasza Rogali – kaszubskiego króla z Kościerzyny; dokonał tego Rajmund Knitter. Owiana sławą podróż Rogali do Paryża do dzisiaj rozbudza wyobraźnię i napawa dumą wielu mieszkańców Pomorza. W 2019 r. obchodziliśmy również rok Jana Trepczyka, czego owocem są artykuły prof. Tadeusza Linknera oraz Bożeny Ugowskiej zaprezentowane podczas konferencji zorganizowanej w Kościerzynie pod hasłem: Kaszubi wczoraj i dziś. Jan Trepczyk – méster kaszubskiego słowa i pieśni. Sporą część Zeszytów poświęcono również zmarłemu w 2019 r. dr. inż. Benedyktowi Karczewskiemu – znanemu na całych Kaszubach twórcy porcelany kaszubskiej.