publikacje

Kłaniamy Ci się Kościerzyno

ze wstępu:

„Ta książka nie jest pracą historyczną o Kościerzynie, nie stanowi też monografii naszego miasta. Jest to garść wspomnień z mojego życia, które od urodzenia upływa w Kościerzynie. Celem moim było przybliżenie młodemu pokoleniu, a szczególnie moim dzieciom i wnukom, obrazu miasta z lat mego dzieciństwa, młodości i czasów obecnych, ukazanie życia ludzi na tle ważnych wydarzeń i przemian historycznych, zachodzących w Polsce i na świecie po roku 1920. Zdaję sobie sprawę, że przedstawiony przeze mnie obraz miasta jest niepełny, ale pisząc, sięgałam wyłącznie do własnej pamięci, do tego, co przeżyłam, widziałam, do opowiadań Rodziców, krewnych i znajomych. W odświeżaniu wspomnień bardzo pomagały mi rozmowy z ludźmi pamiętającymi dawną Kościerzynę, a było tych rozmów sporo. Wszystkim osobom, które w ten sposób przyczyniły się do wydania pierwszej książki z okazji 600-lecia Kościerzyny, składam serdeczne podziękowanie. Szczególne wyrazy wdzięczności składam koledze dr. Jerzemu Knybie, który zainspirował mnie do pisania wspomnień, przez cały czas służył radą i wspierał na duchu. Do opisania współczesnych dziejów Kościerzyny skłonił mnie i namówił mój były uczeń Antoni Stark, redaktor i wydawca tej publikacji. Przyjęty nowy tytuł w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego wydania „Kłaniam Ci się, Kościerzyno”. Ta publikacja ma ukazać w szerszym zakresie ludzi, którzy darzyli i darzą nasze miasto sympatią i przywiązaniem oraz troską o jego dalszy rozwój.”

Bronisława Niedzielska