Aktualności

Druga cześć katastru fryderycjańskiego okręgu kościerskiego już w sprzedaży

W grudniu ukazała się kolejna publikacja wydana przez Muzeum Ziemi Kościerskiej. Jest to „Kataster fryderycjański okręgu kościerskiego 1772/1773”, część M-Z. Ze względu na fakt, iż jest to wyjątkowe wydawnictwo źródłowe dotyczące XVIII w. stanowi ono nie lada gratkę dla miłośników historii regionalnej i osób zajmujących się genealogią. Znajdziemy w nim szczegółowe informacje o poszczególnych miejscowościach, liczbie, nazwiskach i pozycji społecznej mieszkańców, powierzchni gospodarstw, żywym inwentarzu, plonach, itp. Uzupełnienie publikacji stanowi mapa Schroettera z lat 1796-1802.

Tę blisko 290 stronicową książkę można nabyć w cenie 28 zł w Muzeum Ziemi Kościerskiej. Życzymy miłej lektury.