Aktualności

XII edycja konkursu „Kaszubi wczoraj i dziś”

Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie organizuje kolejną edycję konkursu KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ mającą zasięg wojewódzki. Tegoroczna, XII edycja nosi tytuł Józef Wybicki – życie i dzieło twórcy Polskiego Hymnu Narodowego”. Patronem roku 2022 ustanowionym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego został Józef Rufin Wybicki. W związku z tym tematyka organizowanego konkursu tyczyć się będzie życia i działalności tego wielkiego polskiego patrioty urodzonego na Kaszubach – twórcy polskiego hymnu narodowego. 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego i przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

25.03.2022 – piątek Etap I – szkolny (powiatowy)
20.05.2022 – piątek Etap II – międzyszkolny (półfinał)
20.05.2022 (stacjonarnie) lub
27.05.2022 (online)
Etap III – wojewódzki (finał)

Na zgłoszenia szkół czekamy do 4 marca 2022 r.

Informacje wraz z plikami do pobrania znajdą Państwo tutaj. Tegoroczna edycja w zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń może odbyć się stacjonarnie lub on-line. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu.