Walery C. Amrogowicz (1863-1931). Numizmatyka – malarstwo – grafika

Walery Amrogowicz był zasłużonym dla Pomorza patriotą, społecznikiem i zbieraczem zabytków kultury materialnej, od świata antycznego po etnograficzne pamiątki Kaszub.
W 1911 r., kiedy mieszkał jeszcze w Kościerzynie, zaprezentował część swoich numizmatycznych zbiorów na kaszubsko-pomorskiej wystawie ludoznawczej. W 1931 r. cały swój zbiór zapisał Towarzystwu Naukowemu w Toruniu.
Wystawa zorganizowana została ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu przy współpracy Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy z racji przypadającej w bieżącym roku 150. rocznicy urodzin Walerego Amrogowicza.