„Z kaszubsko-słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego”

Wystawa została przygotowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Prezentuje dzieje Kaszubów i Słowian na Pomorzu Zachodnim od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Celem ekspozycji jest popularyzacja historii Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i dorobku jego pierwszych gospodarzy – Słowian, w tym także Kaszubów. Nadmienić warto, iż na wystawie zaprezentowano wiele ciekawych, często nie istniejących w szerszej świadomości społecznej archiwaliów.

Wystwa będzie czynna do 7 lutego 2014 r. Wstęp na nią jest bezpłatny.