Wystawa fotografii Elżbiety Waszczuk „Ogród metafor”

Ela Waszczuk: Mój Ogród Metafor, malowany światłem i sercem, jest jak poezja… Jest odbiorem ponadczasowym, refleksją o życiu i przemijaniu. Dotyczy wartości obecnych w przestrzeni  emocjonalnej każdego z nas, choć każdy z nas własną wrażliwością odbiera to odmiennie.Harmonia autorskiego przekazu opiera się głównie na transgresji obrazu, jego przetworzenia na poziomie intuicyjnym, co powoduje poddanie się grze skojarzeń z własnymi emocjami. Ogród Metafor nie sugeruje ewidentnej treści poznawczej – jest jedynie przyczynkiem do pogłębienia wrażliwości oraz metafizycznego wnikania w świat własnej wyobraźni.