Ekspozycja poświęcona osobom zasłużonym

Uroczyste otwarcie po rozbudowie ekspozycji stałej odbyło się 17 kwietnia 2018 roku. Poza dotychczasowymi ekspozycjami dotyczącymi historii i etnografii, zwiedzający mogą zapoznać się z nową wystawą dotyczącą osób związanych z naszym miastem. Stanowi ona swego rodzaju opowieść o dziejach Kościerzyny i regionu przez pryzmat  związanych z nią osób począwszy od Józefa Wybickiego, autora Mazurka Dąbrowskiego aż do ks. abp. prof. Henryka Józefa Muszyńskiego Prymasa Polski, Honorowego Obywatela Kościerzyny. Obszerną część nowej wystawy poświęconoks. abp. Henrykowi Muszyńskiemu, od którego muzeum otrzymało interesujący zbiór eksponatów. Wśród wielu pamiątek, dokumentów, zdjęć i mebli znajdują się również szaty prymasowskie.