publikacje

Z Dziejów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościerzynie

Na wydanie tejże publikacji zdecydowano się z kilku powodów. Najważniejszym impulsem niewątpliwie było powołanie kościerskiego bractwa oraz uroczyste otwarcie Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”.

Publikacja składa się z 4 rozdziałów. Trzy pierwsze traktują o historii bractwa zaś w czwartym przedstawiono zbiór fotografii, odznaczeń oraz różnego rodzaju dokumentów związanych z bractwem. Zbiór ten pozwolił na zorganizowanie wystawy zatytułowanej Z dziejów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościerzynie.

Niniejszy przyczynek do dziejów bractwa nie rości sobie prawa do wyczerpującego przedstawienia tematu, jest raczej zaproszeniem do dalszych badań, do pełniejszego ukazania dziejów i roli Bractwa Kurkowego w Kościerzynie.