publikacje

Ojciec Stanisław Czapiewski SJ

ze wstępu:

„W labiryncie posłuszeństwa, tak można by nazwać życie kapłana, który swoje przebogate dzieje chciał opisać w trylogii Szlakiem życia. Ojciec Stanisław Czapiewski (bo o nim mowa) swoje życie opisał tylko w dwóch tomikach. Pierwszy tomik wydany przez Wydawnictwo WAM — Księża Jezuici w 2001 r. — Szlakiem życia — ciosanie osobowości — mówi o okresie przedwojennym: w domu rodzinnym, wyjeździe z tego gniazda do zakonu ojców jezuitów aż do święceń kapłańskich. Drugi tomik drukowany przez to samo wydawnictwo w 1997 r. — Szlakiem Żyda — na przełęczy — składa się z dwóch części: Przez zakratowane okienka (wspomnienia syberyjskie), oraz Dzienniczek Kapelana Armii Polskiej na Środkowym Wschodzie. Trzeci tomik Szlakiem życia — na niwach misyjnych — nie doczekał się wydania.

17 września 2008 roku w Centrum Edukacji i Promocji regionu w Szymbarku w czasie V Światowego Dnia Sybiraka, spotkałam o. Stanisława Czapiewskiego po raz pierwszy. Rodzina Czapiewskich pochodzi z Wieprznicy — miejscowości oddalonej o 5 km od Kościerzyny. Rodzice moi mieszkali w Kościerzynie i jak mi wiadomo, byli zaprzyjaźnieni z rodziną Ta znajomość zainspirowała mnie do zainteresowania się osobą o. Stanisława tam już w Szymbarku i przy wspólnym obiedzie stwierdziłam, że mam przed sobą osobę niezwykłą. Pragnę by o. Stanisława poznało więcej osób, dlatego spotkania nasze stały się częstsze, a ja te wspomnienia nagrywałam by je umieścić najpierw na łamach gazety regionalnej „Życie Kaszub” a potem w wydanej książce Żywa Historia — Jezuity O. Stanisława Czapiewskiego.

Tak rozpoczęła się moja znajomość z jezuitami i o. Stanisławem, u których przez okres ponad czterech lat, byłam dosyć częstym gościem.

Trzecia część (dla zachowania ciągłości w biografii o. Stanisława) winna zawierać wspomnienia: od szkoły junackiej dziewcząt w Nazarecie, poprzez ewakuację do Anglii, pobyt w Ameryce i powrót do Polski. Z tego względu, że nie każdy miał w ręku pierwsze dwa tomiki wspomnień napisanych przez o. Czapiewskiego, dlatego w niniejszej publikacji, posłużyłam się niektórymi wspomnieniami z owych książek umieszczając życie o. Stanisława od dzieciństwa do chwili obecnej tj. prawie 102-letnich urodzin. Większość zdjęć: z dzieciństwa, Armii Andersa, Szkoły Junackie, Ameryki, Afryki pochodzą ze zbiorów o. Czapiewskiego. Zdjęcia z miasta Kościerzyna pochodzą z Muzeum Ziemi Kościerskiej, natomiast zdjęcia z różnych uroczystości w Polsce pochodzą z mojej prywatnej amatorskiej kolekcji.”

Elżbieta Szybowska