publikacje

Liceum w sercu Kaszub

Niniejsza okolicznościowa publikacja powstała głównie ze względu na zjazd absolwentów i nie ma charakteru naukowego czy nawet popularnonaukowego. Jest ona swego rodzaju skromnym zarysem historii szkoły okraszonym licznymi, przeważnie unikatowymi, zdjęciami. Nieprzypadkowy jest też tytuł publikacji — „Liceum w sercu Kaszub” — nawiązujący do tytułu opracowania Alfonsa Wysockiego, wydanego z okazji zjazdu absolwentów w 1959 roku. Publikacja ta w dużej mierze — zwłaszcza okres do 1939 roku — została oparta na pracy magisterskiej Czesława Wolskiego, napisanej w 1982 roku pod kierunkiem prof. dr. hab. Klemensa Trzebiatowskiego na temat „Rozwój Gimnazjum Klasycznego, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie w latach 1920-1939 oraz ich wpływ na środowisko”. Praca ta, uzupełniona o najnowszą literaturę przedmiotu, w pełni zasługuje na publikację. Okres po 1945 roku opracowano głównie na podstawie kronik szkolnych, protokolarzy rad pedagogicznych oraz artykułów prasowych. Wiele interesujących informacji odnaleziono również w opublikowanych wspomnieniach dyrektorów i nauczycieli kościerskiego Liceum: Bronisławy Niedzielskiej, dr. Jerzego Knyby oraz Mieczysława Charszli.