publikacje

Ks. ppłk Józef Wrycza, biografia historyczna