publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne Nr 4/2010

Treść czwartego numeru „Kościerskich Zeszytów Muzealnych” jest bardzo różnorodna, jednakże temat przewodni stanowi historia kościerskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Fakt ten związany jest ściśle ze stworzeniem w Hali Sportowej „Sokolnia” przez Muzeum Ziemi Kościerskiej, Urząd Miasta Kościerzyny oraz Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ekspozycji stałej poświęconej historii kościerskiego sportu do 1939 roku. Artykuł Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kościerzynie w latach 1896-1939 autorstwa Krzysztofa Graua stanowi więc pewnego rodzaju podsumowanie działalności Muzeum w zakresie dokumentacji dziejów kościerskiego sportu. Prezentowany tom podzielony został na sześć części przedmiotowych.

W dziale pierwszym odnaleźć można trzy artykuły. Historię rodu Cisewskich z pustkowia Rów opracował Tomasz Marcin Cisewski. Ewelina Felczak przedstawiła gospodarkę folwarczną starostwa kościerskiego w latach 1664-1765. Trzeci artykuł opracował wspomniany już wyżej Krzysztof Grau. W drugim dziale „Zeszytów” na szczególną uwagę zasługuje źródłowe opracowanie autorstwa prof. Andrzeja Grotha regestru pogłównego generalnego z 1662 roku dla Kościerzyny. Ogromną wartość źródłową posiada również artykuł znanego i cenionego historyka ks. Władysława Szulista na temat dziejów parafii dekanatu kartuskiego. Kolejne opracowanie autorstwa Adama Patoka dotyczy trudnej, ale dającej dużo satysfakcji edukacji na wsi. Sławomir Marchel podjął temat historycznego komunikowania międzykulturowego w archiwum i muzeum.

W trzecim dziale przedstawiono referat autorstwa dr. Arkadiusza Modrzejewskiego wygłoszony na konferencji pod hasłem „20-lecie samorządu terytorialnego w Polsce” zorganizowanej przez Urząd Miasta Kościerzyny oraz Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 2 czerwca 2010 roku.
W dziale „Pro memoria” Jerzy Ludzik przedstawił sylwetkę wybitnego rzeźbiarza Franciszka Greinkego. Ostatni dział niniejszej publikacji redagowany przez Darię Plutowską traktuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i naukowych, mających miejsce w Kościerzynie i najbliższej okolicy. Gorąco zachęcamy do lektury, dziękujemy autorom za przekazane materiały i prosimy o dzielenie się swoimi refleksjami na temat niniejszej publikacji.