publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne Nr 2/2008

Prezentowany tom podzielony został na sześć części przedmiotowych. W dziale pierwszym odnaleźć można trzy artykuły. W pierwszym opisano dzieje kościerskiego młynarstwa wodnego, w drugim kościerskie tablice pamiątkowe, w trzecim zaś Maciej Parszewski przedstawił fragment dziejów kościerskiego aptekarstwa.

Drugi dział Zeszytów w całości został poświęcony materiałom do dziejów parafii dekanatu skarszewskiego autorstwa ks. Władysława Szulista. Są one pokłosiem mrówczej pracy badawczej mieszkającego w Lipuszu autora kilkunastu publikacji książkowych.

Trzeci dział objął pięć referatów wygłoszonych na konferencji pod hasłem „Sześć wieków Kościerzyny”. Głównymi prelegentami konferencji byli: Bogusław Breza, Edward Breza, Andrzej Groth, Krzysztof Jażdżewski oraz Jerzy Knyba. Wygłoszone referaty dotyczyły różnych aspektów dziejów naszego miasta: stosunków polsko-niemieckich, nazewnictwa, trudnego okresu zaborów, gospodarki leśnej oraz sportu.

W kolejnym dziale postaramy się przybliżać sylwetki nieżyjących już a zasłużonych dla ziemi kościerskiej osób. W bieżącym numerze Jerzy Ludzik przedstawił postać wybitnego rzeźbiarza Adama Zwolakiewicza, przez szereg lat związanego z Kościerskim Domem Kultury.

W dziale poświęconym recenzjom i omówieniom umieściliśmy omówienia dziesiątego tomiku wierszy autorstwa Benedykta Karczewskiego oraz wspomnień urodzonej w Kościerzynie Ludmiły Skaji-Hirnle.

Ostatni dział niniejszej publikacji traktuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i naukowych, mających miejsce w Kościerzynie i najbliższej okolicy. Gorąco zachęcamy do lektury, dziękujemy autorom za przekazane materiały i prosimy o dzielenie się swoimi refleksjami na temat niniejszej publikacji.