publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne Nr 16. 2022

Tegoroczne Zeszyty rozpoczyna artykuł poświęcony polskim formacjom policyjnym w powiecie kościerskim który opracował Adam Bork, zaś o wątkach kaszubskich w powieści Święty Eustachy napisał, doskonale znany czytelnikom kościerskich zeszytów, prof. Tadeusz Linkner. Dział „Rozprawy i artykuły” zamyka praca Macieja Zwary traktująca o piśmie „Inżynier Kolejowy”. W drugim dziale koligacjami rodzinnymi Józefa Wybickiego zajął się chojnicki regionalista, Tomasz Roman Cisewski. Drugi materiał poświęcono rodzinie dr. Aleksandra Majkowskiego, wybitnego kaszubskiego pisarza, publicysty, działacza, lekarza, twórcy czasopisma „Gryf”, inspiratora i duchowego przywódcy Towarzystwa Młodokaszubów. W dziale „Pro memoria” Rajmund Knitter przedstawił życie Wincentego Jodłowskiego, zasłużonego sędziego i radcy prawnego. Drugie wspomnienie poświęcone zostało zmarłemu w 2022 r. Wernerowi Rzeźnikowskiemu, Honorowemu Obywatelowi Kościerzyny i nestorowi pomorskiego harcerstwa. Ostatni dział publikacji traktuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i naukowych, mających miejsce w Kościerzynie i najbliższej okolicy.