publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne Nr 1/2007

W niniejszym periodyku czytelnik znajdzie nie tylko informacje na temat historii ziemi kościerskiej, lecz również imprez kulturalnych czy spotkań o charakterze naukowym. Nad stroną merytoryczną publikacji czuwa Kolegium Redakcyjne, do którego zostali zaproszeni przedstawiciele rożnych dziedzin nauki.

Prezentowany numer podzielony został na kilka części przedmiotowych. W części pierwszej odnaleźć można informacje na temat utworzenia Muzeum Ziemi Kościerskiej, historii kościerskiej Szkoty powszechnej, kościerskich pomników oraz historii kościerskich rodzin Pellowskich i Homerczyków twidzianej oczami Haliny Perszewskiej.

W części materiały i przyczynki przedstawione zostały materiały do dziejów dekanatu kościerskiego oraz bardzo cenne źródło, jakim jest kościerski odpis katastru fryderycjańskiego z 1772 r.

W części trzeciej umieszczono głównie materiały z konferencji pt. „Być Ojcem”, która odbyła się w Muzeum Ziemi Kościerskiej.

Ostatni dział niniejszej publikacji traktuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i naukowych, mających miejsce w Kościerzynie i najbliższej okolicy.