publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne Nr 11/2017

Ze wstępu:

Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce numer 11 „Kościerskich Zeszytów Muzealnych”. Powstał w roku naznaczonym jubileuszami instytucji kultury działających w Kościerzynie. W czerwcu 2017 roku swoje 60. urodziny obchodził Kościerski Dom Kultury. Była to doskonała okazja do podsumowań oraz docenienia pracy osób oddanych kulturze. Jednym z kierowników tej zacnej instytucji był Mieczysław Kuhn, który na łamach niniejszej publikacji przedstawił pierwsze dziesięciolecia pracy Powiatowego Domu Kultury w Kościerzynie. Rok 2017 jest również szczególny zarówno dla Muzeum Ziemi Kościerskiej, jak i Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. To pierwsze kończy 10 lat, natomiast Skansen Parowozownia został założony już ćwierć wieku temu. Obie rocznice uczczono podczas wspólnej uroczystości, która odbyła się w Muzeum Kolejnictwa 26 października 2017 roku. Licznie przybyli goście reprezentowali parlament, samorządy, spółki kolejowe oraz lokalne instytucje kultury. Nie zabrakło osób związanych w przeszłości lub obecnie z Muzeum. Zgromadzeni zostali zapoznani z historią i obecną działalnością obu placówek. Imprezie towarzyszyło otwarcie wystawy, dotyczącej kolei lilipucich w Polsce. Ważnym punktem uroczystości stało się wręczenie 25 pamiątkowych medali osobom, które w szczególny sposób włączyły się w działalność Muzeum. Uroczystość uświetnił koncert Michała Jurkiewicza i Przyjaciół, który odbył się w wyjątkowym otoczeniu zabytkowego taboru w hali parowozowni.

Prezentowany tom został podzielony na pięć działów. W dziale pierwszym znajdują się dwa artykuły. Artykuł o pierwszym okresie działalności Powiatowego Domu Kultury opracował wspomniany już Mieczysław Kuhn, zaś o Misjonarzach Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu – Leszek Molendowski, znany czytelnikom kościerskich „Zeszytów”. W drugim, najobszerniejszym dziale na szczególną uwagę zasługują wspomnienia ks. Jana Miillera, opracowane przez ks. Macieja Gawlika oraz Hannę Mollin. W „Zeszytach” nie mogło zabraknąć również wątku kolejowego – pomorskimi i morskimi nazwami polskich pociągów zajął się Jerzy Głowacki. Kolejny artykuł został poświęcony kaszubskim drzymalitom ze Skorzewa. Dział zamyka artykuł prof. Tadeusza Linknera w 60. rocznicę śmierci Franciszka Sędzickiego.

W trzecim dziale przedstawiono teksty będące pokłosiem dwóch konferencji. Artykuły dr. Romualda Bławata oraz prof. Tadeusza Linknera zostały przedstawione podczas konferencji organizowanej już od kilku lat przez Muzeum pod hasłem „Kaszubi wczoraj i dziś”. W 2017 roku konferencja została poświęcona Józefowi Chełmowskiemu, Marianowi Mokwie oraz Kazimierzowi Jasnochowi, artystom z południa Kaszub. Pozostałe artykuły autorstwa dr. inż. Benedykta Karczewskiego, dr. Marcina R. Odelskiego oraz Bożeny Ugowskiej zostały przygotowane na konferencję „Artystycznym słowem o Kaszubach”. W dziale „Pro memoria” prof. Tadeusz Linkner oddał hołd prof. Edwardzie Brezie, zmarłemu w 2017 roku Honorowemu Obywatelowi Kościerzyny. Ostatni dział niniejszej publikacji traktuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i naukowych, mających miejsce w Kościerzynie i najbliższej okolicy.