publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne nr 10

Ze wstępu:

Wydanie 10. już numeru „Kościerskich Zeszytów Muzealnych” niewątpliwie pobudza do refleksji. Prace nad „Zeszytami” rozpoczęliśmy w 2007 roku. Zamieszczane w nich materiały mają sprostać potrzebom lokalnej społeczności w zakresie wiedzy o regionie, kulturze, historii, wybitnych przedstawicielach, środowisku naukowym czy publikacjach. Do współpracy zaprosiliśmy więc ludzi nauki, kultury, pedagogów, regionalistów i studentów. Ważne miejsce na łamach „Zeszytów” zajmują również teksty kościerzaków, opisujących swoje najbliższe otoczenie niejako od środka. Zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na ciekawe i merytoryczne materiały. Cieszę się, że nasz wspólny zapał nie okazał się słomiany, że stworzyliśmy coś trwałego, wpisującego się w krajobraz naukowy i kulturalny naszego miasta i regionu. Treść niniejszego zeszytu została podzielona na cztery części przedmiotowe. W dziale pierwszym efektem swoich dociekań na 25-lecie budynku szkoły w Łubianie podzieliła się pani Magdalena Bobkowska. Drugą część opracowania na temat osób zasłużonych dla Kościerzyny i regionu przygotowała niestrudzona kronikarka wspomnień mieszkańców Kościerzyny pani Maria Jolanta Etmańska. Kolejne dwa opracowania – Kościerskie ślady ks. Leona Heykego niżej podpisanego oraz autorstwa prof. Tadeusza Linknera pt. Od kaszubskich do słowiańskich wierzeń w balladowej epopei Heykego – łączy postać ks. dr. Leona Heykego, którego rok 2015 został ustanowiony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Drugi artykuł wybitnego historyka literatury traktuje o twórczości prof. Gerarda Labudy. W dziale materiałów pokonferencyjnych ważne miejsce zajęły wyniki badań pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Stanowią one podsumowania ustaleń na temat prehistorii Pojezierza Kaszubskiego. W dziale „Pro memoria” umieszczono wspomnienia o Wandzie Szopińskiej oraz Andrzeju Massowie. Ostatni dział niniejszej publikacji traktuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i naukowych, mających miejsce w Kościerzynie i najbliższej okolicy. Jak zwykle gorąco zachęcamy do lektury, dziękujemy autorom za przekazane materiały i prosimy o dzielenie się swoimi refleksjami na temat niniejszej publikacji.