publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne Nr 6/2012

Numer 6 obejmuje blisko trzy lata, jego treść jest stosunkowo różnorodna, wyznaczana licznymi konferencjami, konkursami oraz badaniami naukowymi.

Nie umniejszając żadnemu z autorów, na szczególne wyróżnienie w niniejszym zeszycie zasługuje tekst Marii Etmańskiej o historii III Zakonu św. Franciszka w Kościerzynie, będący owocem długoletnich badań autorki, aktywnej członkini kościerskiej wspólnoty.

Prezentowany tom podzielony został na sześć części przedmiotowych. W dziale pierwszym efekty swoich badań przedstawił ks. dr Leszek Jażdżewski. Dotyczą one sylwetek kościerzaków spoczywających na cmentarzu na Zaspie.

W drugim dziale „Zeszytów”, oprócz wspomnianego już opracowania na temat historii kościerskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, znajdują się teksty traktujące o kościerskim sądownictwie oraz o sztandarze Kościerskiego Bractwa Kurkowego.

W kolejnym dziale przedstawiono teksty będące pokłosiem dwóch konferencji. Pierwsze dwa artykuły zostały wygłoszone w trakcie spotkania zorganizowanego przez Muzeum Ziemi Kościerskiej w 2011 roku pt. „Florian Ceynowa (1817-1881) — prekursor regionalizmu i piśmiennictwa kaszubskiego”. Jeden z nich przygotował prof. Tadeusz Linkner na temat „Spotkanie Polaka z Kaszubą”, drugi zaś — dr Ireneusz Pieróg, „Szkolni koledzy Floriana Ceynowy i ich dalsze losy”.

Kolejne trzy teksty zostały przygotowane na konferencję pt. „125 lat kolejnictwa na ziemi kościerskiej”, zorganizowaną przez Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz Stowarzyszenie Skansen Parowozownia Kościerzyna. Walory kościerskiej parowozowni jako placówki muzealnej przedstawił Michał Pakuła.

Swoimi ustaleniami na temat postaw kościerzaków wobec pojawienia się kolei podzielił się dr Marcin Grulkowski, zaś historią kościerskiej parowozowni zajął się dr inż. Sławomir Grulkowski.

W dziale „Pro memoria” prof. Tomasz Natkaniec przedstawił sylwetkę wybitnego matematyka prof. dr. hab. Ireneusza Recława, zmarłego w 2012 roku. Poczynając od tego numeru, udostępniamy łamy na „Polemiki i dyskusje”, który to cylk rozpoczyna dr Benedykt Karczewski tekstem o tradycjach heraldycznych Kaszub i Pomorza.

Ostatni dział niniejszej publikacji traktuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i naukowych, mających miejsce w Kościerzynie i najbliższej okolicy. Jak zawsze gorąco zachęcamy do lektury, dziękujemy autorom za przekazane materiały i prosimy o dzielenie się swoimi refleksjami na temat niniejszego „Zeszytu”.