publikacje

Kataster fryderycjański okręgu kościerskiego 1772/1773, część A-L

Ukazała się kolejna publikacja wydana przez Muzeum Ziemi Kościerskiej. Jest to „Kataster fryderycjański okręgu kościerskiego 1772/1773”. Ze względu na fakt, iż jest to wyjątkowe wydawnictwo źródłowe dotyczące XVIII w. stanowi ono nie lada gratkę dla miłośników historii regionalnej i osób zajmujących się genealogią. Znajdziemy w nim szczegółowe informacje o poszczególnych miejscowościach, liczbie, nazwiskach i pozycji społecznej mieszkańców, powierzchni gospodarstw, żywym inwentarzu, plonach, itp. Uzupełnienie publikacji stanowią dwa opisy Kościerzyny z 1773 i 1777 r., plan miasta z 1779 r. i mapa Schroettera z lat 1796-1802.

Tę blisko 280 stronicową książkę można nabyć w cenie 25 zł. Życzymy miłej lektury.