publikacje

Kościerskie Zeszyty Muzealne Nr 5/2011

Treść piątego numeru „Kościerskich Zeszytów Muzealnych” w całości poświęcona jest jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli naszego miasta – Honorowemu Obywatelowi Miasta Kościerzyny, wspaniałemu pedagogowi, historykowi, działaczowi społecznemu i kulturalnemu – doktorowi Jerzemu Knybie.

Niniejszy zeszyt stanowi swego rodzaju uzupełnienie uroczystości związanych z nadaniem imienia dr. Jerzego Knyby Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie, które odbędą się w kwietniu 2012 roku, miesiącu imienin Honorowego Obywatela Kościerzyny. Przepełnieni smutkiem i zadumą w ten sposób wszyscy bliscy Doktorowi: szkolni koledzy, wychowankowie, znajomi oraz władze naszego miasta z burmistrzem Zdzisławem Czuchą oraz przewodniczącym Rady Miasta Piotrem Słomińskim na czele, pragną oddać hołd wspaniałemu człowiekowi – twórcy Muzeum Ziemi Kościerskiej.

W jak wielu sercach pozostał dr Jerzy Knyba, niech świadczą niniejsze wspomnienia, wśród których autorów nie brakuje samorządowców, ludzi nauki, kultury i oświaty Jak zgodnie podkreślają, zarażał ich swoją pasją, humorem i pozytywnym nastawieniem do życia. Gorąco zachęcamy do lektury.