Aktualności

Nowa książka o historii Kościerzyny

Serdecznie zapraszamy do nabycia najnowszej publikacji prof. Tadeusza Linknera pt. „Dawniej w Kościerzynie. Zarys monografii”. Praca profesora stanowi ważki wkład w poznanie fragmentu dziejów Kościerzyny i Kaszub. Autor, umiejętnie wykorzystując materiał źródłowy i literaturę przedmiotu, z punktu widzenia historyka literatury, przedstawił szeroki obraz duchowego (intelektualnego) życia regionu. Obraz ciekawy i intrygujący, gdyż malowany życiorysami wielu postaci bliżej nieznanych szerszemu gronu odbiorców. Główny nurt, który przewija się w prezentowanej książce, to rozbudzenie fascynacji Małą Ojczyzną – jej historią, ludźmi, kulturą i niezwykłą aurą.

Publikację można zakupić w punkcie informacji turystycznej od poniedziałku do piątku od 12.00 do 16.00.

W trosce o Państwa zdrowie w czasie pandemii koronawirusa, przestrzegamy wytycznych służb sanitarnych. Zapewniamy rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk, a także regularnie dezynfekujemy stanowisko obsługi.