Aktualności

Kwesta w dobie pandemii. Prośba o wpłaty na konto

W związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami, a także, co najważniejsze, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób odwiedzających groby bliskich, jak również kwestujących w dniu 1 listopada 2020 r., informujemy, że coroczna kwesta na rzecz ratowania grobowców osób zasłużonych dla Kościerzyny oraz zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kościerzynie nie odbędzie się w sposób tradycyjny jak dotychczas.

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, dla których ważna jest troska o cenne, historyczne, zabytkowe nagrobki, znajdujące się na kościerskiej nekropolii, o wpłaty na konto Komitetu społecznego na rzecz renowacji nagrobków osób zasłużonych dla Kościerzyny 42 8328 0007 2001 0013 2411 0001.

Środki zebrane w ubiegłym roku (8284,61 zł) przeznaczone zostały m.in. na renowację nagrobka Klemensa Ostoja Lniskiego. Znajduje się on przy kościele św. Barbary. Klemens Ostoja Lniski urodził się w 1862 r. w Łapalicach. Do Kościerzyny przeprowadził się w 1898 r. Jako kupiec i patriota aktywnie walczył z zaborcą w szeregach polskich organizacji. Od 1913 r. reprezentował Polaków w Radzie Miasta Kościerzyny, zaś od 1917 r. jako członek magistratu. W 1918 r. po 146 latach niewoli Klemens Lniski został pierwszym polskim burmistrzem Kościerzyny. Zmarł niespodziewanie 21 lutego 1922 r. w szpitalu w Szubinie. Prócz tego oczyszczono i poddano hydrofobizacji pozostałe pomniki odnowione w ramach kwesty.

Zebrane w bieżącym roku środki zamierzamy przeznaczyć m.in. na renowację nagrobka Klementyny Łaszewskiej z d. Prądzyńskiej (1822-1895). Wraz ze swoim bratem – ks. Juliuszem Prądzyńskim w 1861 r. ufundowała w Kościerzynie prywatną szkołę średnią dla dziewcząt znaną jako Zakład Najświętszej Marii Panny Anielskiej. Kierowała nim przez 18 lat, aż do śmierci w 1895 r. Spoczęła przy kościele św. Barbary.

Prosimy Państwa o wsparcie odnowy kościerskiej nekropolii, by przetrwała pamięć o ludziach, którzy tworzyli tradycje, kulturę, obyczaje i historię Kościerzyny.