Przewodnik

Przewodnik po muzeum

Zachęcamy do zwiedzania Muzeum Ziemi Kościerskiej z przewodnikiem.

Opłata za przewodnika dla grupy do 25 osób wynosi 60 zł. Większe grupy dzielone będą na mniejsze, nieprzekraczające 25 zwiedzających (opłata pobierana jest za oprowadzenie każdej z grup).

Grupy, które zdecydują się na zwiedzanie muzeum z przewodnikiem prosimy o rezerwację z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem tel. (058) 680-04-88.

Oprowadzanie po Muzeum trwa od 60 do 90 min.