Aktualności

17 Kościerski Zeszyt Muzealny już w sprzedaży!

Najnowszą publikację mogą Państwo zakupić w kościerskim punkcie informacji turystycznej. Tegoroczny zeszyt został podzielony na cztery części przedmiotowe. W dziale pierwszym odnaleźć można pięć artykułów. W pierwszym opisano sylwetki kościerskich rabinów, w drugim – początki miasta Kościerzyny, w trzecim – życie Rudolfa Lassa, w czwartym – rzemiosło i handel w Kościerzynie, zaś w piątym – 150 lat kolei w Czersku. W dziale drugim umieszczono teksty stanowiące pokłosie konferencji zorganizowanej w bieżącym roku pod hasłem „Kaszubi wczoraj i dziś”. Pierwszy tekst dotyczy związanej również z Kościerzyną postaci dr. Franciszka Kręckiego, zaś drugi – antygermanizacyjnej postawy dr. Aleksandra Majkowskiego. W dziale „Pro memoria” zamieszczono wspomnienie o dr. Tadeuszu Sadkowskim oraz ks. Władysławie Szuliście. Ostatni dział niniejszej publikacji traktuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i naukowych, mających miejsce w Kościerzynie i najbliższej okolicy.