Aktualności

Zmarł dr inż. Benedykt Karczewski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 18 kwietnia 2019 r. dr. inż. Benedykta Karczewskiego. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

     Benedykt Karczewski urodził się 11 października 1926 r. w Kolonii w powiecie kartuskim. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę powszechną. Wykształcenie z zakresu chemii technicznej uzyskał na Politechnice Wrocławskiej. Naukę kontynuował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Następnie na macierzystej uczelni we Wrocławiu obronił rozprawę doktorską. W latach 1973-1992 Benedykt Karczewski był pierwszym zastępcą dyrektora ds. Technicznych w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” w Łubianie na Kaszubach. Jest twórcą porcelany kaszubskiej, w której nawiązał do kształtu starej ceramiki regionalnej, wystroju oraz nazewnictwa kaszubskiego. Porcelana ta została zaakceptowana, nie tylko przez załogę przedsiębiorstwa, ale znalazła uznanie w Polsce, Europie i na całym świecie. Na niwie zawodowej zgłosił ponad 40 wniosków ulepszeniowych, z czego 17 uzyskało status wynalazków.

       Dr inż. Benedykt Karczewski sporą cześć życia poświęcił pracy samorządowej. W latach 2001-2002 pełnił mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, zaś w latach 2006-2014 zasiadał w Radzie Miasta Kościerzyna. Jako radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, poprzez opracowanie historii Gryfa Kaszubskiego od XIII wieku aż po czasy dzisiejsze przyczynił się bezpośrednio do powstania obecnego wizerunku herbu Województwa Pomorskiego. Udowodnił nierozerwalny związek Gryfa z Ziemią Kaszubską. Jako radny Rady Miasta Kościerzyna był inicjatorem wielu przedsięwzięć związanych z promocją i rozwojem kultury kaszubskiej. Czynił to jednak zawsze przez pryzmat wartości patriotycznych i miłości do Polski.

    Ogromną pasją Benedykta Karczewskiego jest pisarstwo. Napisał i wydał piętnaście tomików wierszy w języku kaszubskim, w których jednoznacznie przewija się związek kultury kaszubskiej z ogólnonarodową kulturą polską. Opublikował również dwa tomiki kaszubskich przysłów i anegdot. Przez swoją działalność literacką Benedykt Karczewski stał się znanym nie tylko w kraju ale i za granicą za sprawą wiersza „Jordania”, który trafił na Jordański Dwór Królewski gdzie został bardzo przychylnie oceniony  czemu dał osobiście wyraz przesyłając imienny list gratulacyjny jordański monarcha król Abdullah II.

      W pracy społecznej dr inż. Benedykt Karczewski był przez 28 lat (1982−2010) czynnym członkiem Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościèrzyna”, pełniąc w nim funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu oraz konsultanta do spraw poprawności wysławiania się w języku kaszubskim. Poprzez swoją aktywną działalność w Zespole przyczyniał się do propagowania w kraju i zagranicą rodzimej kultury kaszubskie. Prócz tego w latach 2007-2019 był wiceprzewodniczącym Rady Muzeum Ziemi Kościerskiej.

     Przez swój udział w różnych okolicznościowych spotkaniach i zebraniach, Benedykt Karczewski niczym kaszubski bard często prezentował swoje utwory wskazując tym szerszej publiczności na piękno rodzimej kultury, na jej głęboko patriotyczne – religijny charakter. Wygłosił ponad 100 prelekcji dla młodzieży i dorosłych w szkołach, instytucjach i zakładach pracy. Działa również w zespole wokalno-muzycznym „Kaszubska Paka”.

     Za swoją działalność wyróżniony został w 2004 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 1984 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 1979 r. Złotym Krzyżem Zasługi, 1966 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Prócz tego wyróżniony został wieloma odznakami branżowymi: Srebrną Odznaką „Racjonalizator Produkcji”, Złotą Odznaką „Zasłużony Racjonalizator Produkcji”, Srebrną Odznaką Honorową NOT, Złotą Odznaką Honorową NOT, Srebrną Odznaką Honorową SITPMB, Srebrną Odznaką Honorową Związku Zawodowego Chemików. Z działalność na niwie kultury i historii wyróżniony został Srebrnym Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Ligii Obrony Kraju”, Odznaką Honorową „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”.

      Jako działacz samorządowy za swoją aktywną pracę został wyróżniony przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta statuetką w 2008 r., a w 2010 r., nagrodą dla mecenasów Kultury „Angelusem 2012”, za sporządzenie herbu miasta Żukowa w 10-cio lecie nadania praw miejskich – pamiątkowym medalem. W 2009 r. zajął drugie miejsce w konkursie Homo Popularis za propagowanie działalności kulturalnej. Pamiątkowy medal na 600 lecie miasta Kościerzyna otrzymał w 1998, zaś w 1997 r. za działalność zrzeszeniową pamiątkowym medalem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W 2015 r. za całokształt działalności Rada Miasta Kościerzyny uhonorowała dr. inż. Benedykta Karczewskiego Medalem im. Tomasza Rogali. Dr inż. Benedykt Karczewski zmarł w Wielki Czwartek 18 kwietnia 2019 r.