Aktualności

Wspominamy patrona Muzeum

85 lat temu 10 września 1932 roku urodził się dr Jerzy Knyba – historyk, badacz kultury i historii Kaszub, nauczyciel, działacz społeczny, twórca i patron Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie oraz Honorowy Obywatel Miasta Kościerzyny.
Od 1955 r., kiedy to po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim przybył do Kościerzyny jako młody nauczyciel historii i języka łacińskiego niestrudzenie działał i pracował na rzecz lokalnej społeczności miasta oraz Kaszubów. Pośród niezliczonej ilości dokonań na forum kulturalno-oświatowym dla nas największe znaczenie ma doprowadzanie do powstania w 2006 r. kościerskiego muzeum, którego zamysł powstał już w latach 60. XX w. i konsekwentnie był realizowany poprzez gromadzenie zbiorów w kolejnych dekadach.
To właśnie dzięki staraniom dr. Jerzego Knyby mieszkańcy naszego miasta oraz przybywający z zewnątrz turyści mogą poznać dzieje i kulturę kościerskiego grodu, którego historia jest tu ukazana w sposób namacalny oraz dalej dzięki pracy muzealników odkrywana.

Dr Jerzy Knyba (10.09.1932 – 21.10.2010)