Aktualności

Konkurs „Kaszubi wczoraj i dziś” tymczasowo odwołany

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.
Z uwagi na tę rekomendację Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie odwołuje przeprowadzenie wojewódzkiego  konkursu „Kaszubi wczoraj i dziś” edycja XI – 2020 pt. „100-lecie zaślubin Polski z morzem oraz powrotu Pomorza do Polski” w roku szkolnym 2019/2020.
Nowy harmonogram realizacji konkursu zostanie podany w późniejszym terminie po ustaniu zagrożenia.