Edukacja

Lekcje muzealne

Wszystkie lekcje prowadzone są metodą aktywizacji uczniów opartą o bezpośredni kontakt młodzieży z zabytkami i zbiorami dotyczącymi danego tematu wzbogacaną poprzez prezentacje multimedialną systematyzującą także przekazywane treści kształcąco-poznawcze.

Serdecznie zatem zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej, którą w miarę upływu czasu będziemy poszerzać o kolejne tematyczne zajęcia z zakresu historii, etnografii i kultury regionalnej.

Zajęcia odbywają się w kościerskim Muzeum i prowadzone są pod okiem wykwalifikowanego w zakresie pedagogicznym pracownika Muzeum.

Tematy lekcji muzealnych:

  • Wieś i miasto w średniowiecznej Polsce na przykładzie Kościerzyny
  • Wielorakość źródeł historycznych jako podstawa pracy historyka
  • Obrzędy i zwyczaje kaszubskie. Kaszubski rok obrzędowy
  • Tożsamość regionalna. Kultura regionalna na tle kultury narodowej
  • Jak para napędzała postęp. Historyczne i współczesne zastosowania napędu parowego
  • Tajniki pracy muzealnika
  • Gòdë. Boże Narodzenie na Kaszubach – NOWOŚĆ
  • Wzornictwo kaszubskie dawniej i dziś – NOWOŚĆ
  • Franciszek Sędzicki – pisarz, działacz narodowy i społeczny – NOWOŚĆ

Opłata za 1 lekcję muzealną dla grupy młodzieży wynosi 20 zł niezależnie od ilości osób.
Lekcje należy zamawiać z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerem (058) 680 04 88.
Dostępne są do wglądu konspekty i scenariusze poszczególnych lekcji.